Konkurs – Konkurshjelp – Økonomi hjelp – Bedrifthjelp – Bli gjeldfri på 3 uker!

inkasso

Konkurs hjelp tilbyr re-organisering av alle type virksomheter og bransjer.

Sliter du økonomisk?

Har du stor gjeld?

Strever du med å få endene til å møtes?

Konkurs hjelp kan hjelpe deg fra å være en gjelds slave til å få en ny start med ditt firma.

Har du akkutte problemer kontakt disse rådgiverne (Generelle henvendelser):

Kontakt konkurs hjelp direkte her! – Mobil: 45 10 15 56

Husk! Har du økonomiske problemer er ikke alltid den rette løsningen å øke kassakrediten, låne mere kapital med sikkerhet i private eiendeler, initiere gjelds akkord, forhandle frem en nedbetalings avtale etc.

Dette løser kun problemet kortsiktig og kan forværre situasjonen yttligere. Man løser ikke de underliggende problemene.
Ofte er økonomiske problemer et resultat av en kortere eller lengre periode med nedgang i inntekter og/eller uventet store kostnader eller avskrivninger.

Har man kommet seg ut av vanskelighetene og man starter å tjene penger igjen. Vil tidligere gjeldsposter, allikevel tynge deg slik at inntektene i beste fall kun dekker driftsutgiftene og gamle gjeldsposter.

Ofte ser man ikke faresignalene før man i værste fall får en konkurs begjæring.

En konkurs er forbundet med noe negativt. Men faktum er at en konkurs kan være befriende.

Befriende ved at du blir gjeldsfri!

Ved en konkurs står du ikke personlig ansvarlig for gjeld i selskapet. Herunder gjeld til kemneren og fylkesskatte kontoret.
Dermed kan du ta med deg alle verdier og eiendeler over i et nytt selskap.
Ved at du etablerer et nytt firma og overdrar innmaten fra ditt gamle gjeldstyngede firma over til ditt nye firma som er gjeldsfritt!

Du kan overdra alt fra ditt gamle firma. Du kan også overdra:
• firma navn
• telefon nummer
• lokaler
• varelager
• kundefordringer
• kunder
• leverandør avtaler
• biler
• m.m.

Ved en slik overdragelse merker ikke dine forretnings forbindelser og ansatte noen ting, utover hva du formidler av informasjon.

Konkurs hjelp, hjelper deg med informasjons materiale til forretnings forbindelser og ansatte hvis du ønsker dette.

Konkurs hjelp bistår deg vidre med å slå deg selv konkurs. Dette kalles juridisk for å melde oppbud. Når du melder oppbud går du teknisk sett konkurs. Men i motsetning til at noen begjærer og slår deg konkurs. Beholder du kontrollen over situasjonen ved at du slår deg selv konkurs.

Konkurshjelp, Hjelper deg med alt det praktiske ved denne re-struktureringen, samt oven for bostyrer hvis det skulle være nødvendig.

Har du gjeld på forskudds trekk, merverdiavgift, skatt og arbeidsgiver avgift. Vil du være svært tjent med å gjennomføre en selvutløsende konkurs.

Hvorfor?

De aller fleste som har skattegjeld har veldig små sjangser til å nedbetale denne gjelden eller sannere gjelden på den tradisjonelle måten.

Dette har med at avgiftsmyndighetene skjeldent gir deg en nedbetalings avtale og har i tillegg en lei tendens til å begjære deg konkurs veldig raskt hvis du skylder beløp over kr 60 000,-

Har du økonomiske problemer kontakt disse rådgiverne (Generelle henvendelser):
Kontakt konkurs hjelp direkte her! – Mobil: 45 10 15 56

Konkurs – Konkurshjelp – Bedrift hjelp – Økonomi hjelp – Oppbud – Driv firmaet vidre selv om du går konkurs

qCB3jn9WZ6zb7nbrVnNsXQ8Ahy_3TbANY5SgBXAkklyg

Sliter du økonomisk?

Klarer du ikke å betjene din Skattegjeld og løpende skatter?

Fortvil ikke!…Den eneste måten å komme ut av det er å vinne i lotto eller å slå seg selv konkurs!

Med mindre du er den evige optimist eller har nettopp vunnet i lotto, trenger du ikke å lese videre. For oss “vanlig dødlige” er det viktig at man håndterer situasjonen korrekt. Det korrekte er at man skal kaste inn håndkle når det ikke går rundt lenger, jfr. konkursloven.

Kontakt konkurs hjelp direkte her! – Mobil: 45 10 15 56

Men det betyr ikke at du kan drive videre.

96,47 % av de som blir slått konkurs av kreditoren eller ved egen hånd (Oppbud) kan drive videre med “nye fjør og drakt”. Det er heller ikke uvanlig at man kan drive videre med samme firmanavnet, selv om man går konkurs. Hvordan er dette mulig?

fasiten er ikke komplisert. For å si det enkelt må du overdra innmaten i selskapet fra det gamle firma til det nye firma på en ryddig måte og vips så er du på banen igjen. værre er det ikke!

jeg vil anbefalle deg å ta kontakt med Konkurshjelp De gir vi deg de mest aktuelle rådene og tiltakene som er tilgjengelig for Konkurs saker, Oppbud, Økonomiske problemer, og problemer med offentlige myndigheter som Skattevesenet og påtalemyndighetene.

Her finner du de met kontroversielle rådene og prktisk veiledning til å:

 • Re-strukturere næringsvirksomhet
 • Konkurser
 • Overføring av verdier i gammelt til nytt firma
 • Sikring av verdier
 • Problemer med Avgiftsmyndghetene
 • Problemer medpåtalemyndighetene
 • Vidreføre firmaet før en konkurs

Har du akkutte problemer kontakt disse rådgiverne (Generelle henvendelser):

Kontakt konkurs hjelp direkte her! – Mobil: 45 10 15 56

Alternativt kan du kontakte dem på telefon: +47 45 10 15 56

Konkurs – Konkurshjelp – Bedrift hjelp – Økonomi hjelp – Oppbud – Driv firmaet vidre selv om du går konkurs

Sliter du økonomisk?

Klarer du ikke å betjene din Skattegjeld og løpende skatter?

Fortvil ikke!…Den eneste måten å komme ut av det er å vinne i lotto eller å slå seg selv konkurs!

Med mindre du er den evige optimist eller har nettopp vunnet i lotto, trenger du ikke å lese videre. For oss “vanlig dødlige” er det viktig at man håndterer situasjonen korrekt. Det korrekte er at man skal kaste inn håndkle når det ikke går rundt lenger, jfr. konkursloven.

Kontakt bedrift hjelp direkte her! – Mobil: 45 10 15 56

Men det betyr ikke at du kan drive videre.

80 % av de som blir slått konkurs av kreditoren eller ved egen hånd (Oppbud) kan drive videre med “nye fjør og drakt”. Det er heller ikke uvanlig at man kan drive videre med samme firmanavnet, selv om man går konkurs. Hvordan er dette mulig?

fasiten er ikke komplisert. For å si det enkelt må du overdra innmaten i selskapet fra det gamle firma til det nye firma på en ryddig måte og vips så er du på banen igjen. værre er det ikke!

jeg vil anbefalle deg å ta kontakt med bedrifthjelp De gir vi deg de mest aktuelle rådene og tiltakene som er tilgjengelig for Konkurs saker, Oppbud, Økonomiske problemer, og problemer med offentlige myndigheter som Skattevesenet og påtalemyndighetene.

Her finner du de met kontroversielle rådene og prktisk veiledning til å:

 • Re-strukturere næringsvirksomhet
 • Konkurser
 • Overføring av verdier i gammelt til nytt firma
 • Sikring av verdier
 • Problemer med Avgiftsmyndghetene
 • Problemer medpåtalemyndighetene
 • Vidreføre firmaet før en konkurs

Har du akkutte problemer kontakt disse rådgiverne (Generelle henvendelser):

Kontakt bedrift hjelp direkte her! – Mobil: 45 10 15 56

Alternativt kan du kontakte dem på telefon: +47 45 10 15 56

Konkurs -Konkurs hjelp – Bedrifthjelp – Hvordan unngå omstøtelse i konkurser? – Dekningsloven

Omstøtelse etter dekningsoven §§ benyttes i konkurser, herunder i tilfeller hvor man selv melder oppbud. Dekningsloven gir bostyrer muligheter til å omstøte tbetalinger, sikeretsstillelser, pantsettelser, salg og andre overføringer av verdier.

Kontakt bedrift hjelp direkte her alt mobil: 45 10 15 56

Omstøtelse fristen er normalt 3 måneder, men hvis du har f.eks. utbetalt lønn til nært familiemedlem som har jobbet i samme bedrift som deg, kan lønnen omstøtes inntil 1 år. Dt kalles forfordeling av kreditorene. Dvs. at du gir en kreditor prioritet fremfor andre og det er ikke tillat iht. Dekningslovens bestemmelser.

Skal du unngå omstøtelse må alle transaksjonene og aktivitetene skje minst 3 måneder før du går konkurs eller melder oppbud. I motsatt fall er det stor risiko for at alt blir tilbakeført til boet.  Er mottakeren av verdiene klar over eller burde vært klar over t du er ilsolvent. Kan omstøtelsen skje utover 3 måneder.

Hovedreglen er at man foretar alle transaksjoner minst 3 måneder før og at hvis man skal overføre til en nær krets, bruker et mellom ledd. Hvis du ønsker råd eller yttligere informasjon. Eller at du trenger et mellomledd for dine transaksjoner og aktiviteter. Kan du kontakte et firma som jeg hvet har hjulpet andre aktører og de har mange løsninger på dine utfordringer.

Her gir vi deg de mest aktuelle rådene og tiltakene som er tilgjengelig for Konkurs saker, Oppbud, Økonomiske problemer, og problemer med offentlige myndigheter som Skattevesenet og påtalemyndighetene.

Her finner du de met kontroversielle rådene og prktisk veiledning til å:

 • Re-strukturere næringsvirksomhet
 • Konkurser
 • Overføring av verdier i gammelt til nytt firma
 • Sikring av verdier
 • Problemer med Avgiftsmyndghetene
 • Problemer medpåtalemyndighetene
 • Vidreføre  firmaet før en konkurs

Kontakt bedrift hjelp direkte her alt mobil: 45 10 15 56

Firmahjelp – Starte firma – Starte Nuf – NUF – Bankkonto

Trenger du firmahjelp? Ønsker du å starte eget firma?

Bedrift hjelp tilbyr NUF Firma fra Kr 1 900,-            Bedrift hjelp tilbyr Norske aksjeselskap fra Kr 4 000,-

Har du behov for Firma bankkonto i England, med visakort og nettbank? Pris fra Kr 2 900,- (engangsavgift)

Hvorfor velge bedrift hjelp?

Uansett om du skal i gang med selskapsetablering nå, eller om du ditt firma er i en driftsfase så kan vi hjelpe deg. Bedrift hjelp leverer komplette tjenester uten skjulte kostnader fra start til mål.

Kontakt bedrift hjelp direkte her:

Mobil: 45 10 15 56

Mobil: 45 12 95 79

Kontakt Firma og bedrift hjelp direkte her eller mobil: 45 10 15 56

Komplette tjenester

Vi har stor fokus på at våre tjenester leveres komplette. Enten du velger selskapsetablering eller utendlansk firma bankkonto, så får du alt inkludert uten skjulte kostander eller mangler.

Norsk aksjeselskap

Ved å etablere AS får du en selskapsform som skiller mellom eierens og bedriftens økonomi, og som har et profesjonelt skatteregime. Det er fortsatt krav til 100 000 kr i egenkapital, men dette forventes å senkes til 30 000 i årsskiftet 2011/2012. Mindre AS’er slipper revisjonsplikten f.o.m 01 mai 2011.

Det er fortsatt lovpålagt med revisors godkjennelse ved etablering. Hos oss er dette inkludert i prisen.

NUF (Norskregistert Utenlandsk Foretak)

Ved å etablere NUF selskap får du nøyaktig de samme fordelene som et AS. Eieren har mulighet til å ansette seg selv, rett til sykepenger, rett til dagpenger, rett til minstefradrag og rett til å benytte statens skattefrie satser for reise, kost og losji.
Bedrift hjelp tilbyr en totalpakke med alle forpliktelser til engelske myndigheter inkludert i prisen.

Kontakt bedrift hjelp direkte her:

Mobil: 45 10 15 56

Mobil: 45 12 95 79

Kontakt Firma og bedrift hjelp direkte her eller mobil: 45 10 15 56

Bedrifthjelp – Konkurs – Konkurshjelp – Økonomi hjelp – Bli gjeldfri på 3 uker!

Bedrift hjelp tilbyr re-organisering av alle type virksomheter og bransjer.

Sliter du økonomisk?

Har du stor gjeld?

Strever du med å få endene til å møtes?

Bedrift hjelp kan hjelpe deg fra å være en gjelds slave til å få en ny start med ditt firma.

Har du akkutte problemer kontakt disse rådgiverne (Generelle henvendelser):

Kontakt bedrift hjelp direkte her alt mobil: 45 10 15 56

Husk! Har du økonomiske problemer er ikke alltid den rette løsningen å øke kassakrediten, låne mere kapital med sikkerhet i private eiendeler, initiere gjelds akkord, forhandle frem en nedbetalings avtale etc.

Dette løser kun problemet kortsiktig og kan forværre situasjonen yttligere. Man løser ikke de underliggende problemene.
Ofte er økonomiske problemer et resultat av en kortere eller lengre periode med nedgang i inntekter og/eller uventet store kostnader eller avskrivninger.

Har man kommet seg ut av vanskelighetene og man starter å tjene penger igjen. Vil tidligere gjeldsposter, allikevel tynge deg slik at inntektene i beste fall kun dekker driftsutgiftene og gamle gjeldsposter.

Ofte ser man ikke faresignalene før man i værste fall får en konkurs begjæring.

En konkurs er forbundet med noe negativt. Men faktum er at en konkurs kan være befriende.

Befriende ved at du blir gjeldsfri!

Ved en konkurs står du ikke personlig ansvarlig for gjeld i selskapet. Herunder gjeld til kemneren og fylkesskatte kontoret.
Dermed kan du ta med deg alle verdier og eiendeler over i et nytt selskap.
Ved at du etablerer et nytt firma og overdrar innmaten fra ditt gamle gjeldstyngede firma over til ditt nye firma som er gjeldsfritt!

Du kan overdra alt fra ditt gamle firma. Du kan også overdra:
• firma navn
• telefon nummer
• lokaler
• varelager
• kundefordringer
• kunder
• leverandør avtaler
• biler
• m.m.

Ved en slik overdragelse merker ikke dine forretnings forbindelser og ansatte noen ting, utover hva du formidler av informasjon.

Bedrift hjelp, hjelper deg med informasjons materiale til forretnings forbindelser og ansatte hvis du ønsker dette.

Bedrift hjelp bistår deg vidre med å slå deg selv konkurs. Dette kalles juridisk for å melde oppbud. Når du melder oppbud går du teknisk sett konkurs. Men i motsetning til at noen begjærer og slår deg konkurs. Beholder du kontrollen over situasjonen ved at du slår deg selv konkurs.

Økonomi hjelp, Hjelper deg med alt det praktiske ved denne re-struktureringen, samt oven for bostyrer hvis det skulle være nødvendig.

Har du gjeld på forskudds trekk, merverdiavgift, skatt og arbeidsgiver avgift. Vil du være svært tjent med å gjennomføre en selvutløsende konkurs.

Hvorfor?

De aller fleste som har skattegjeld har veldig små sjangser til å nedbetale denne gjelden eller sannere gjelden på den tradisjonelle måten.

Dette har med at avgiftsmyndighetene skjeldent gir deg en nedbetalings avtale og har i tillegg en lei tendens til å begjære deg konkurs veldig raskt hvis du skylder beløp over kr 60 000,-

Har du økonomiske problemer kontakt disse rådgiverne (Generelle henvendelser):

Kontakt bedrift hjelp direkte her alt mobil: 45 10 15 56