Konkurs – konkurshjelp – Hva er rett og hva er galt i konkurs saker?

Hva er rett? Hva er galt? I konkurs saker er svaret ikke som du tror!

Konkurshjelp har som kall, at vi ø nsker å hjelpe alle som har økonomiske vanskeligheter til en ny start! Dette bettyr at du vidrefø rer ditt gammle firma over i et nytt firma, helt gjeldsfri!
Har du akkutte problemer kontakt disse rådgiverne (Generelle henvendelser):

Kontakt konkurshjelp direkte her!

I konkurs og økonomiske saker finnes det ingen fasitsvar. Men du skal være klar over noen ting som vil lette litt på eventuelle samvitighets betenkeligheter du måtte ha:

1.

Er du i økonomiske vanskligheter og står i fare for å gå konkurs. Er oftests avgiftsmyndighetene en av de største kreditorene. For dem er du kun et organisasjons nummer eller person nummer. De har ingen sympati for deg og din sak, uansett bakgrunn for din situasjon.

De har kun et mål for øye og det er å drive inn kravet, uansett hvilke konsekvenser det har for deg! Mange opplever økonomisk ruin, samlivsbrudd, familiesplittelser, arbeidsløshet o.s.v. Noen får det så vanskelig i etter en konkurs, at de tar sitt eget liv.

2.
I de fleste tilfeller blir krav man har opparbeidet seg, sendt til tvangsinfordring. Tvangsinfordring betyr at de bruker rettssystemet for å skvise deg for alt du eier og har!

De fleste tvangsinfordringer ender med konkurs før eller siden. For privat personer kan det ende med personlig konkurs. Selv om dette ikke er formålstjenlig for dine kreditorene.
De eneste som tjener på en konkurs er bostyrerne. En bostyrer er en offentlig oppnevnt person, oftest en advokat, som skal administrere dine verdier og betale dine kreditorer, etter han har omgjort alle dine eiendeler til kontanter!

3.
Vanligvis er det kun bostyreren som tjener på en konkurs. Du tenker kanskje at etter bostyreren har solgt dine eiendeler og betalt dine kreditorer, at du er gjeldsfri?

Da må du tro om igjen!
I de fleste konkurser, hvor boet d.v.s. dine eiendeler og gjeld. Ikke har noen verdi, kun gjeld. Kan en bostyrer prestere å få fbetalt opptil kr 200 00,- for sitt arbeid.

Hvordan får han betalt? Han får kr 30 000,- fra Staten. Resten fakturerer han ditt konkurs bo. Er det ingen verdier, betyr dette at du har mere gjeld etter en konkurs enn du hadde før konkursen.

Helt sykt ikke sant?
Og du?
Du har ingen jobb og inntekter, samt alle andre bi-virkninger som følger i kjøvannet av en konkurs.

4.
Har du derimot verdier i boet. Har «velrenomerte» bostyrere prestert å belaste/fakturere millionbeløp i boet. Dette betyr at for hver krone bostyrer tar. Får dine kreditorer en krone mindre.

Har du noen gang hørt om kreditorer som har fått fullt oppgjø r?……NEI!

Etter en konkurs har du dermed ingen eiendeler, men du er fremdeles ikke gjeldsfri. I tillegg har du ingen jobb og ingen inntekter. For å ikke å snakke om alle andre bi-virkninger ved en konkurs.

5.
Er du en av de heldige som har få tt betalt noen av dine kreditorer. Skal du være klar over at gjeld på forskuddstrekk og som ikke betalt fullt ut. Vil dette meføre et personlig krav mot deg personlig fra avgiftsmyndighetene.

Du kan med hjelp av konkurshjelp, unngå krav mot deg personlig. Selv ved gjeld på forskuddstrekk ; du kan lese mer her: http://www.konkurs-okonomi-hjelp.no

Alternativt kan du bruke dette kontaktskjema;

Konkrete henvendelser: Konkurs og re-strukturering av næringsvirksomhet:
Trykk her for å sende inn kontaktskjema for konkurs og re-strukturering!

Forskuddstrekk er den eneste gjelds posten som ikke faller bort ved en konkurs. Forfølger de kravet mot deg personlig. Kan du i værste fall gå personlig konkurs.

Vi har omtalt alle ubehagligheter ved en konkurs. For at du skal forstå at ved fare for konkurs. Er det ikke lenger et spørsmå om hva som er rett eller galt. Det er et spørsmål om å overleve! Jeg mener det er din rett til å utføre grep for å overleve!
Ingen er tjent med at du er arbeidsledig og går på sosialen. Ikke engang Skattemyndighetene.

Jeg anbefaller alle som er i vanskligheter eller kan komme i vanskligheter, om å ta kontakt med konkurshjelp for bistand.

Ved riktig rådgivning og grep. Kan man i 98 % av tilfellene drive firmaet vidre etter en konkurs. Vi snakker her om at du får med deg alle eiendeler, verdier og kunder over i et nytt firma. Om du ønsker med samme firmanavn. Slik at du får en ny start..