Konkurs – Konkurshjelp – Firma rådgivning – Trenger du økonomisk hjelp

obj1861geo1825pg10p15

Selv om du har stor gjeld, betalingsanmerkninger og får gjentatte konkursvarsler finnes det en løsning.

Konkurshjelp kan hjelpe deg med å bli gjeldsfri innen 3 uker.

Kontakt konkurshjelp på mobil: 45 44 41 14 eller alternativt bruk dette kontakt skjemaet

Hvordan? Ved å slå deg selv konkurs!

Husk! Når du har denne situasjonen uansett hvilken selskapsform du driver er det bare et tidsspørsmål før du blir slått konkurs av en av dine kreditorer. oftes er det de offentlige krediorene som Fylkesskattekontoret og kemnerkontoret som er de mest iherdige kreditorene og hvor det er størt sjangse for at de vil slå deg konkurs.

Så hvorfor vente til du blir slått konkurs?

Ved å slå deg selv konkurs tar du kontroll over situasjonen og du har på denne måten mulighet til å overdra eller kjøpe driftstilbehør og løsøre i din egen bedrift.

Hva er driftstilbehør og løsøre?
Driftstilbehør og løsøre er kort fortalt alle verdier som er i selskapet og som er nødvendig for deg for å drive ditt firma. Disse verdiene kan du overdra/selge til et nytt firma som du oppretter.
Ved å opprette et nytt firma og overdra/selge verdiene til et nytt selskap som du eier og driver får du en ny start med den samme type virksomhet som du har drivet i ditt gamle firma. Fordelene med å gjøre dette er:

Du blir gjeldsfri
Du legger igjen gjelden i gammelt selskap
Du legger igjen skattegjeld i gammelt selskap
Du legger igjen leverandør gjeld i gammelt selskap
Du legger igjen feriepenge ansvaret i gammelt selskap
Du legger igjen lønnsansvaret i gammelt selskap

Hvordan er dette mulig uten at man blir personlig ansvarlig?

Et firma er et eget rettssubjekt. Dette betyr at krav mot selskapet begrenser seg til selskapet og ikke styreleder, styremedlem, varamedlem og aksjonærer.
Når firmaet går konkurs eller melder oppbud som det heter når du melder deg selv konkurs, vil alle krav bli stilt ovenfor konkursboet til selskapet og ikke ledelsen eller eierne.

Har man allerede vært så smart at man har overdratt/solgt alle verdiene i selskapet over til et nytt selskap som man selv eier. Så oerdrar man ikke ansvaret for gjelden og lønnskravet. Dermed står man igjen med i det nye selskapet, kun alle verdiene og ingen gjeld.

Hva kan man overdra og selge i sitt gamle firma?

Man kan i utgangspunktet overdra/selge alle verdiene som det gamle selskapet har over til det nye selskapet. Her er de mest vanligste verdiene som de fleste velger å overdra

Gammelt firmanavn
Utestående fakturaer
Kunder
Maskiner
Utstyr
Bankinnskudd
Bankgarantier
Leasing avtaler
Hjemmesider
Mobil telefoner
Telefoner
Domener
Kontor møbler
Kontormaskiner
Kontor utstyr
Varelager
programvarer
Datamaskiner
Eiendom
Leiekontrakt
Inventar
epostadresser
Biler
Lastebiler

m.m.

Det finnes ingen begrensing på hva man kan overdra/selge.

Konkurshjelp bisår deg med å ordne alle formaliteter ved denne type overdragelser og opprettelse av nytt firma. Kort sagt konkurs hjelp ordner alt for deg.

Kontakt konkurshjelp på mobil: 45 44 41 14 eller alternativt bruk dette kontakt skjemaet

Trenger du konkurshjelp og økonomisk rådgivning?

Hei,

Velkommen til min nye blogg. Jeg ønsker at min nye blogg skal bli et oppslagsverk til praktisk hjelp og veiledning for alle næringsdrivende som står i fare for å bli slått konkurs eller har kommet i faresonen på grunn av finanskrisen.

Jeg håper mine egne erfaringer, kontaktnett og nyttige linker til de rette stedene for hjelp skal gi deg den dytten i riktig retning som du trenger i en slik situasjon.

Dette skal ikke bli en ny «informasjons side». Dette skal bli en blogg som gir deg bruksanvisningene for hvordan du løser dine akutte problemer.  Her vil du finne raske og praktiske løsninger. Kan jeg ikke hjelpe deg vil en av linkene på denne siden gi deg den hjelpen du trenger!

Følg med her vil det komme mye spennende tips og informasjon

Konkurs – Konkurshjelp – Økonomi hjelp – Har det gått for langt?

Har det gått for langt?

Veldig ofte reagerer næringsdrivende like før de skal møte i Skifteretten. Det er ikke det optimal situasjonen, men det finne akutt tiltak og aktiviteter man kan gjenomføre for å begrense tape tog for å sikre mest mulig av verdiene over i et nytt selskap.

les mer: www.konkurs-okonomi-hjelp.no

Informasjons tlf: 45 10 15 56

Har det gått for langt?

Har det gått for langt?

Konkursene øker

I tredje kvartal var det 834 konkurser i Norge, en økning på 43 prosent sammenlignet med samme periode i fjor, viser tall fra Statistisk sentralbyrå. I andre kvartal økte åpnede konkurser med 27 prosent. I fylkene Nord-Trøndelag, Møre og Romsdal og Oppland er konkursene mer enn doblet siden tredje kvartal i fjor.

Blant konkurser i enkeltmannsforetak og personlige konkurser drev 40 prosent innenfor bygg- og anlegg. I denne bransjen ble det åpnet 51 prosent flere konkurser. Også bransjene varehandel og reparasjon av kjøretøy og husholdningsapparater kommer høyt opp på listen. En tredjedel av konkursene blant foretak (hvor ENK og personlig konkurs holdes utenfor) er i disse bransjene. Også her er økningen på 51 prosent.

Konkurs – Konkurshjelp – Økonomi hjelp – Gjeldsproblemer?

Har du gjeldsproblemer ?

– Søk profesjonell hjelp tidlig.

Les mer: www.wmo.no

Informasjons tlf: 45 44 41 14

Gjeldsproblemer

Gjeldsproblemer

Ikke kontakt kreditorene og forklar situasjonen. Det kan i værste fall forverre situasjonen. Er du for åpen mot kreditorene kan de midlertidig stoppe kreditt, avkorte kreditt tiden, stoppe kassakreditt, si opp lånet m.m.Men det dummeste du kan gjøre er å grave seg ned.

Når du merker at pengene som kommer inn ikke strekker til, bør du gjøre noe.

Konkurs – Konkurs hjelp – Kritisk for mange Norske bedrifter!

Det haster for mange bedrifter som nå opplever likviditetsskvisen.

Informasjons linje tlf: 45 10 15 56

Ikke vent for lenge. Men det å få oversikt og sette opp budsjetter er ikke bare en kjedelig jobb. Det er også utrolig tidkrevende, i hvert fall hvis du jobber etter skippertaksmetoden.

les mer: www.konkurs-okonomi-hjelp.no

Kontakt en juridisk rådgiver direkte her! – Mobil: 45 10 15 56

Likviditetskrise for bedrifter

Likviditetskrise for bedrifter

Å la budsjettet ese ut er alltid lettere enn å stramme inn, særlig hvis man ikke har en klar formening om hva pengene egentlig går til.

Mye penger går til småbeløp, for eksempel kaffe. Det kan fort bli 10-11.000 kroner bare i kaffe  i løpet av ett år, noe som tilsvarer en renteøkning på en prosent på et typisk boliglån.

Det er lite bedrifter kan gjøre for å hindre konkurs – men – så lenge de tar tak i problemene tidlig nok og er i forkant. Kan du komme ut av situasjonen i vesentlig bedre form enn tidligere.

Konkurs – Konkurs hjelp – økonomi hjelp – Hovedgrunnen til konkursene

I 80 % av tilfellene er det skattemyndighetene som begjærer deg konkurs.

De fleste næringsdrivende har prosjekter som kan bli noe på sikt, men de får ikke finansiert seg, så det blir ikke noe av eller de bukker under på veien. Det kreves mer for å få lån,

Bedrifter går i hovedsak tom for penger. De har gjeldskrav de ikke kan møte.

Les mer: www.konkurs-okonomi-hjelp.no

Kontakt en juridisk rådgiver direkte her! – Mobil: 45 10 15 56

Hvorfor Staten slår oss konkurs?

Hvorfor Staten slår oss konkurs?

Grundere og bedriftseiere er ofte en markedsmann/fagpersonell/ selger, ikke økonom. Ofte ansatter de folk til å ta seg av den biten. Det er uansett ditt ansvar. Selv om du måtte stole på dem du hadde ansatt, når ikke du hadde den kompetansen selv,

Det er en vanlig gründerfelle at man er kreativ og har masse ideer, men verken forstår økonomi eller har andre folk rundt seg som kan følge opp den biten.

Det er viktig å ha på plass både den kreative med ideene, økonomen og den som skaffer kapital. De utfyller hverandre.

Konkurs – Konkurshjelp – Restrukturering av næringsvirksomhet

Kreativ restrukturering av næringsvirksomhet

rettsal

Står du i fare for å gå konkurs eller ønsker å planlegge din egen konkurs?
Trenger du bistand  og praktisk hjelp ved:

Les mer: www.konkurs-okonomi-hjelp.no

Kontakt en juridisk rådgiver direkte her! – Mobil: 45 10 15 56

 • Overleve i nedgangstider
 • Start av nytt firma
 • Overføre driftstilbehør til nytt firma
 • Overføre løsøre til nytt firma
 • Sikring av verdier
 • Reduksjon/bortfall av gjeldbyrden
 • Reduksjon/bortfall av utestående skatter
 • Tinglysning av selskapsavtale.
 • Avslutte gammelt firma.
 • Problemer med det Offentlige.
 • Konkurskarantene
 • Praktiske råd og veiledning.