Konkurs – Det offentlige som kreditor

Det offentlige – den mest vriene kreditoren

www.konkurs-okonomi-hjelp.no
Det er ofte de offentlige kreditorene som er de tøffeste. Offentlige kreditorer godtar ikke frivillig gjeldsordning, og er ofte de som kjører løpet ut og tvinger frem tvungen gjeldsordning. Les mer her…